2020-02-26

Struktura własnościowa i majątek

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 

- Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.

- Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

- Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul.Karola Miarki 6 o powierzchni 9529m2. Wymienioną nieruchomość stanowią działki o numerach 38 KW 67428, 50/1 KW 67428, 50/2 KW 67428, 51 KW 67428, 63/2 KW 497, zaznaczone na mapie - obręb 42 Bogucice-Zawodzie, stanowiące własność Miasta Katowice. Na nieruchomości znajduje się budynek główny o kubaturze 10986,07m3 posiadający 3 kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie. Powierzchnia użytkowa 2153 m2. Na ww działkach znajdują się 3 boiska szkolne, ogrodzenie, oraz infrastruktura towarzysząca.

 

 Baza szkoły:

Szkoła posiada następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia biologiczna: 1
 • Pracownia fizyczna: 1
 • Pracownia komputerowa:2
 • Sale lekcyjne: 17
 • Biblioteka:1
 • Sala gimnastyczna : 1
 • Pomieszczenie wielofunkcyjne: 1
 • Siłownia: 1
 • Gabinet opieki przedmedycznej: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Bufet: 1
 • Pomieszczenia administracyjne: 4
 • Pomieszczenia gospodarcze: 4

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się